e-mail: ustavni.sud@ustavnisud.me

Ustavni sud je ustanovljen kao najviši ustavni organ u Crnoj Gori

U nadležnost suda spada zaštita supremacije Ustava, odnosno ustavno-pravnog poretka i ljudskih prava i sloboda zajemčenih Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima

Nadležnost

Utvrđena nadležnost Ustavnog suda Crne Gore čini da on ima izuzetno značajnu ulogu u procesima izgradnje Crne Gore kao nezavisne, demokratske, ekološke i države socijalne pravde.Nadležnost Ustavnog suda je u cjelini ustavna materija, što znači da je propisana samim Ustavom, a ne aktima niže pravne snage. U okviru svoje nadležnosti, Ustavni sud rješava sve oblike “narušavanja” Ustava, a među njima se nalaze i ustavnopravni sporovi koji nijesu tipični “ustavni sporovi” >>>

Organizacija

Zakonom o Ustavnom sudu, propisano je da Sud obrazuje Službu i da radom Službe rukovodi i za njen rad odgovara generalni sekretar, koga postavlja i razrješava Sud i da stručne poslove iz nadležnosti Ustavnog suda obavljaju ustavno-sudski savjetnici koje postavlja Ustavni sud. Organizacija, poslovi i način rada Službe uređuju se aktom Ustavnog suda >>>

Izbor odluka

Sastav Ustavnog suda i biografije sudija

Ustavni sud ima sedam sudija koje bira Skupština Crne Gore 2/3 većinom. Sudija Ustavnog suda bira se na period od 12 godina. Za sudiju Ustavnog suda može biti birano lice koje uživa ugled istaknutog pravnika sa najmanje 40 godina života i 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci. Sudije Ustavnog suda iz svog sastava biraju predsjednika Ustavnog suda na vrijeme od 3 godine. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore je g-đa Desanka Lopičić.

IZBOR

Sudija Ustavnog suda bira se na vrijeme od 12 godina.

Za sudiju Ustavnog suda može biti birano lice koje uživa ugled istaknutog pravnog stručnjaka, sa najmanje petnaest godina rada u struci.

MANDAT

Predsjednik Ustavnog suda bira se iz reda sudija Ustavnog suda na vrijeme od tri godine.

NESPOJIVOST FUNKCIJE

Predsjednik i sudija Ustavnog suda ne može vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju, niti profesionalno obavljati drugu djelatnost.

PRESTANAK FUNKCIJE

Sudiji Ustavnog suda prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je izabran, ako to sam zatraži, a ispuni uslove za starosnu penziju i ako je osudjen na bezuslovnu kaznu zatvora.

RAZRJEŠENJE

Predsjednik i sudija Ustavnog suda razrješava se dužnosti ako je osudjen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije, ako trajno izgubi sposobnost za vršenje funkcije ili javno ispoljava svoja politička uvjerenja.

Nastupanje razloga za prestanak funkcije ili razrješenje utvrdjuje Ustavni sud na sjednici i o tome obavještava Skupštinu.

SUSPENZIJA

Ustavni sud može odlučiti da predsjednik ili sudija Ustavnog suda protiv koga je pokrenut krivični postupak ne vrši dužnost dok taj postupak traje.

>>>

11.10.2016


 

Regionalna konferencija u Vrdniku, Republika Srbija


Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, Desanka Lopičić i sudije, mr Hamdija Šarkinović i Milorad Gogić, učestvovaće u radu Regionalne konferencije na temu „Ustavnosudska zaštita zajemčenog prava na imovinu”, koja će se, u organizaciji Ustavnog suda Republike Srbije, održati u Vrdniku, od 11. do 13. oktobra 2016. godine.

Konferencija je posvećena razmjeni iskustava, u cilju unapređenja ustavnosudske prakse o pitanjima koja su od zajedničkog interesa za ostvarivanje i zaštitu garantovanih prava građana.

Više vijesti >>>

04.10.2016


 

Bilateralna posjeta delegacije Ustavnog suda Republike Slovačke


Delegacija Ustavnog suda Republike Slovačke u sastavu: dr Ivetta Macejkova, predsjednica, Ladislav Orosz, sudija i Maria Siegfriedova, šefica odsjeka za međunarodnu saradnju boraviće u zvaničnoj posjeti Ustavnom sudu Crne Gore od 4. do 6. oktobra 2016. godine.

Tokom posjete delegacija će se sastati sa predsjednicom i sudijama Ustavnog suda Crne Gore i razgovarati o položaju i nadležnostima dva suda, kao i o značaju ustavnog sudstva u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U okviru programa, delegaciju će primiti i Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović.

Više vijesti >>>

27.09.2016


 

Posjeta šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ustavnom sudu Crne Gore


Novoimenovani šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Nj.E. Aivo Orav sastao se danas sa predsjednicom Ustavnog suda Crne Gore, Desankom Lopičić.

Prikom susreta, predsjednica je upoznala ambasadora sa nadležnostima i ulogom Ustavnog suda u zaštiti ustavnosti i zakonitosti.

Više vijesti >>>