e-mail: ustavni.sud@ustavnisud.me

13.02.2018


Sastanak predsjednika Ustavnog suda i predstavnika Konrad Adenauer Fondacije

Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, dr Dragoljub Drašković sastao se danas sa direktorom programa za vladavinu prava za jugoistočnu Evropu Konrad Adenauer Fondacije, gospodinom Hartmutom Rankom i njegovim saradnicma u cilju razmatranja mogućih vidova buduće saradnje.

Sagovornici su razmjenili mišljenja o aktuelnim temama iz oblasti vladavine prava i ustavnog prava u Njemačkoj i Crnoj Gori. Gospodin Rank je ukazao na programska načela i planirane aktivnosti Konrad Adenauer Fondacije i izrazio spremnost za nastavak zajedničkih aktivnosti.

Predsjednik Drašković istakao je važnost podrške koju fondacija Konrad Adenauer pruža Ustavnom sudu i želju za produžetkom dosadašnje uspješne saradnje.

06.02.2018


Delegacija Ustavnog suda Crne Gore na otvaranju sudijske godine Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu

Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, dr Dragoljub Drašković i sudije Milorad Gogić i Miodrag Iličković prisustvovali su svečanoj sjednici Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, na poziv predsjednika tog suda Guido Raimondija, 26. januara 2018. godine.

Pored svečanog otvaranja, održan je i seminar na temu „Autoritet pravosuđa“. U okviru glavne teme, održane su dvije radionice „ Izazovi autoritetu pravosuđa“ i „Odgovori na izazove“.

Osim predsjednika i sudija ESLJP, na svečanosti su govorili i predsjednik Suda pravde Evropske unije Koen Lenaerts, kao i predsjednici i sudije vrhovnih i ustavnih sudova Evrope.

05.02.2018


Sastanak predsjednika Ustavnog suda Crne Gore i ambasadorke Velike Britanije u Crnoj Gori Nj.E Alison Kamp

Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori, Nj.E Alison Kemp sastala se danas sa predsjednikom Ustavnog suda Crne Gore, dr Dragoljubom Draškovićem.

Tokom razgovora, predsjednik Drašković upoznao je ambasadorku Kemp sa položajem Ustavnog suda Crne Gore u sistemu podjele vlasti i njegovim nadležnostima u kojima se po obimu primljenih predmeta najviše izdvajaju: zaštita ustavnosti i zakonistosti i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u postupku po ustavnoj žalbi.

Predsjednik Drašković je istakao i najznačajnije predmete iz prakse Ustavnog suda Crne Gore u prethodnom periodu, kao i činjenicu da je broj usvojenih ustavnih žalbi značajno porastao u 2017. godini u odnosu na ranije godine.

Ambasdorka Kemp je ukazala da Velika Britanija kroz projekte pruža značajnu podršku insitucijama u Crnoj Gori u procesu izgradnje vladavine prava i izrazila spremnost u pružanju podrške u radu Ustavnog suda Crne Gore.

21.12.2017


XXX Kopaonička škola prirodnog prava

Sudije Ustavnog suda, Desanka Lopičić, Milorad Gogić i Hamdija Šarkinović učestvovale su u radu tridesete po redu „Kopaoničke škole prirodnog prava“ na temu: „Pravedno pravo i stvarnost“ , koja je održana u periodu od 12. do 17. decembra 2017. godine.

Kopaonička škola prirodnog prava, tradicionalno, okuplja više od 700 teoretičara i profesora univerziteta, članova akedamija nauka, naučnih instituta, ustavnih sudova, advokatura, pravosudnih organizacija, upravnih i drugih državnih organa iz regiona i inostranstva. Ove godine predstavljeno je preko 200 referata autora.

Na skupu su predstavljeni i radovi predsjednika i generalne sekretarke Ustavnog suda Crne Gore:

-“Međusobni odnos Ustavnog suda i sudske vlasti u ustavno-pravnom sistemu Crne Gore – dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda Crne Gore.

-“Imenovanje arbitara sa osvrtom na problem kod suparničara”, dr Biljana Damjanović, generalna sekretarka Ustavnog suda Crne Gore.

08.12.2017


Obuka o primjeni Evropske konvencije na nacionalnom nivou

Programska kancelarija Savjeta Evrope u Crnoj Gori organizovala je Obuku o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou sa akcentom na pravo na djelotvornu istragu i pravo na slobodu i bezbjednost u okviru člana 5 Evropske konvencije, koja je održana  8. decembra 2017. godine u Hotelu Hilton u Podgorici.  

Obuci su prisustvovale sudije i savjetnici Ustavnog suda Crne Gore, sudije i predsjednici redovnih sudija, predstavnici Osnovnog državnog tužilaštva, Uprave policije i Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Pored predsjednika Ustavnog suda dr Dragoljuba Draškovića, u uvodnom dijelu obuke govorili su i: predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, g-đa Vesna Medenica, Vrhovni državni tužilac, g-din Ivica Stanković, šef Odjeljenja za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, g-din Hermann Spitz i šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, g-đa Angela Longo.  

Na obuci su predavale sudije Evropskog suda za ljudska prava: prof.dr Nebojša Vučinić i prof.dr Ksenija Turković .

29.11.2017


-SAOPŠTENJE ZA JAVNOST-

Ustavni sud Crne Gore na sjednici od 29. novembra 2017. godine, većinom glasova, usvojio je ustavnu žalbu u predmetu Už-III br. 6/16, podnosioca Tufika Softića, i utvrdio da je podnosiocu, zbog nedjelotvorne istrage u predmetima Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama i Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, povrijeđeno pravo iz člana 2 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud je ovom odlukom obavezao državu Crnu Goru da podnosiocu ustavne žalbe na ime pravičnog zadovoljenja zbog povrede člana 2., plati iznos od 7000€ u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja odluke.

Sve sudije Ustavnog suda glasale su za utvrđivanje povrede navedenog prava, a većina sudija  glasala je i za dodjelu pravičnog zadovoljenja. 

Odluka će se objaviti u Službenom listu Crne Gore.

16.11.2017


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST-

Povodom tekstova objavljenih u sredstvima javnog informisanja, 16. novembra 2017. godine, o postupanju Ustavnog suda u predmetu po ustavnoj žalbi Tufika Softića, dostavljamo saopštenje za javnost:

Prvo Vijeće Ustavnog suda Crne Gore na sjednici od 15. novembra 2017. godine razmatralo je ustavnu žalbu U-III br. 6/16 podnosioca Tufika Softića.

Amandmanom XV na Ustav Crne Gore propisano je da Ustavni sud o ustavnoj žalbi odlučuje u vijeću sastavljenom od troje sudija. Vijeće može odlučivati samo jednoglasno i u punom sastavu. Ako se u vijeću ne postigne jednoglasnost, o ustavnoj žalbi odlučiće Ustavni sud većinom glasova svih sudija, saglasno odredbi člana 151 stav 1 Ustava Crne Gore.

Saglasno odredbi člana 37 stav 1 Poslovnika Ustavnog suda Crne Gore, ako na sjednici vijeća za odluku koju je predložio sudija izvjestilac nije odlučeno jednoglasno, smatra se da odluka nije donijeta. Saglasno odredbi člana 37 stav 3 istog člana predsjednik vijeća predmet za koji nije postignuta jednoglasnost dostavlja predsjedniku suda koji će ga uputiti na sjednicu Ustavnog suda radi donošenja odluke.

Dakle, u konkretnom slučaju, Prvo vijeće Ustavnog suda nije odbilo ustavnu žalbu podnosioca, kako je objavljeno u sredstvima javnog informisanja, već je predmet, usljed nepostizanja jednoglasnosti, upućen na sjednicu Ustavnog suda radi donošenja odluke, saglasno Ustavu, Zakonu o Ustavnom sudu i Poslovniku Ustavnog suda.

 

07.11.2017


Sastanak predsjednika Ustavnog suda Crne Gore i ambasadora Republike Slovačke u Crnoj Gori Nj.E Romana Hlobena

Nj.E. Roman Hloben, ambasador Republike Slovačke u Crnoj Gori sastao se danas sa predsjednikom Ustavnog suda Crne Gore, dr Dragoljubom Draškovićem.

Tokom razgovora razmjenjena su iskustva dvije države o položaju ustavnih sudova Republike Slovačke i Crne Gore u sistemu podjele vlasti i njihovim nadležnostima sa naglaskom na postupke ocjene ustavnosti zakona i drugih propisa kao i ustavne žalbe.

Razmjenili su mišljenja o značaju ustavnosudske jurisprudencije za stabilnost ustavno-pravnog sistema i razgovarali o organizaciji Ustavnog suda, o načinu izbora sudija, kao i o aktuelnim temama iz ustavno sudske prakse u Crnoj Gori i Slovačkoj.

Konstatovana je i odlična saradnja Ustavnog suda Republike Slovačke i Crne Gore. Delegacija Ustavnog suda Crne Gore posjetila je Ustavni sud Republike Slovačke 2015. godine, a predsjednica Ustavnog suda Republike Slovačke boravila je u bilateralnoj posjeti Ustavnom sudu Crne Gore 2016. godine. Naredne godine Ustavni sud Republike Slovačke proslaviće 25 godina ustavnog sudstva organizacijom Međunarodne konferencije na koju je između ostalih ustavnih sudova Evrope pozvan i Ustavni sud Crne Gore.

01.11.2017


 SAOPŠTENJE 

 

Ustavni sud Crne Gore je na sjednici od 31. oktobra 2017. godine, na predlog sudija izvjestilaca, donio odluke o prioritetnom razmatranju predmeta: 

  • U-I br. 25/17, 22/17; 24/17 i 30/17 - ocjena ustavnosti odredaba članova 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 i 12 Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ br. 31/17). 
  • U-III br. 168/17 i 280/17 – ustavne žalbe advokatske kancelarije Prelević i Advokatsko ortačkog društva Ćupić u svojstvu punomoćnika radnika bivše fabrike „Radoje Dakić“.

 

.

30.09.2017


 Posjeta ambasadora SR Njemačke Ustavnom sudu Crne Gore

Nj.E. Hans Günther Mattern, ambasador Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori posjetio je danas Ustavni sud Crne Gore.

Predsjednik Ustavnog suda, dr Dragoljub Drašković upoznao je ambasadora sa ulogom i nadležnostima Ustavnog suda u crnogorskom pravnom poretku.

Razmjenili su mišljenja o značaju ustavnosudske jurisprudencije za stabilnost ustavno-pravnog sistema i razgovarali o organizaciji Ustavnog suda, o načinu izbora sudija, kao i o aktuelnim temama iz ustavno sudske prakse u Crnoj Gori i Njemačkoj.

22.10.2017


Studijska posjeta predstavnika Ustavnog suda institucijama u Strazburu

Programska kancelarija Savjeta Evrope u Crnoj Gori organizovala je studijsku posjetu Evropskom sudu za ljudska prava i Savjetu Evrope za predstavnike Ustavnog suda i drugih crnogorskih institucija, 17. i 18. oktobra u Strazburu. Glavni cilj posjete je neposredno  upoznavanje sa načinom funkcionisanja Evropskog suda za ljudska prava i uticajem njegove jurisprudencije na nacionalne sudske odluke.

Tokom dvodnevne posjete učesnici su imali priliku da prisustvuju saslušanju pred Velikim vijećem Evropskog suda u predmetu Denisov protiv Ukrajine, da se sastanu sa sudijama i pravnicima iz tog Suda i razgovaraju o aktuelnim temama u vezi sa primjenom Evropske konvencije za ljudska prava na nacionalnom nivou.

Posjeta je organizovana u okviru zajedničkog projeta Evropske unije i Savjeta Evrope “FILL”.

26.10.2017


 Međunarodna konferencija u Jermeniji 
 
 
Sudija Ustavnog suda Crne Gore Desanka Lopičić učestovovala je u radu Međunarodne konferencije "Uloga ustavnih sudova u prevazilaženju ustavnih konflikata",
koja se od 19. do 21. oktobra 2017. godine, održala u Jerevanu, Republika Jeremnija.
 
Sudija Lopičić je imala izlaganje na temu "Uloga Ustavnog suda u zaštiti pravnog poretka Crne Gore". U radu Konferencije su učestvovali i predstavnici Venecijanske komisije,
predsjednici i sudije ustavnih sudova iz Letonije, Rusije, Srbije, Njemačke, Gruzije, Južno-afričke Republike, Bugarske i dr. 
 
Organizator Konferencije je Ustavni sud Republike Jermenije u saradnji sa Venecijanskom komisijom i Konferencijom organa ustavne kontrole zemalja novih demokratija. 

23.10.2017


 
 

INTERNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE SLOBODNIH RADNIH MJESTA U SLUŽBI USTAVNOG SUDA CRNE GORE

   
 

1. Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u Sektoru za stručne poslove iz nadležnosti suda, Odjeljenje za normativu 
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,

 

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet 
- Poznavanje rada na računaru (word, excel i internet) 
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- radno iskustvo u trajanju od 7 godina

 

2. Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u Sektoru za stručne poslove iz nadležnosti suda, Odjeljenje za ustavne žalbe 
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,

 

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet
- Poznavanje rada na računaru (word, excel i internet) 
- radno iskustvo u trajanju od 7 godina
- položen pravosudni ispit

 

3. Ustavno-sudski/a savjetnik/ca za međunarodnu sudsku praksu, Odjeljenje za sudsku praksu i informacioni sistem
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,

 

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet 
- Poznavanje rada na računaru (word, excel i internet) 
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- radno iskustvo u trajanju od 7 godina
- znanje engleskog jezika C1 nivo

 

4. Savjetnik/ica - Upravitelj/ica sudske pisarnice i arhive, Služba za opšte i finansijske poslove
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,

 

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet
- Poznavanje rada na računaru (word, excel i internet) 
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- Radno iskustvo u trajanju od 3 godine

 

5. Savjetnik/ica u Sektoru za stručne poslove iz nadležnosti suda, Odjeljenje za ustavne žalbe 
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,

 

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet 
- Poznavanje rada na računaru (word, excel i internet) 
- Radno iskustvo u trajanju od 3 godine
- položen pravosudni ispit

Za više informacija posjetite internet stranicu Uprave za kadrove: http://www.uzk.co.me/oglasi/oglas/show/id/6396   

10.10.2017


Delegacija Kirgistana u posjeti Ustavnom sudu Crne Gore

Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, dr Dragoljub Drašković i sudija Desanka Lopičić primili su danas delegaciju Kirgistana, koju je predvodio g-din Akzhol Kalbekov, direktor Nacionalnog centra za besplatnu pravnu pomoć, a koja je u Crnoj Gori boravila od 9. do 12. oktobra 2017. Godine.

Posjetu crnogorskim institucijama je organizovala kancelarija UNDP-ja u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom pravde, u cilju upoznavanja predstavnika institucija Kirgistana sa sistemom besplatne pravne pomoći.

Predsjednik Drašković je upoznao članove delegacije sa ulogom i nadležnostima Ustavnog suda Crne Gore u crnogorskom pravnom poretku.

09.10.2017


Regionalna konferencija ustavnih sudova na Jahorini
 

Predsjednik Ustavnog suda dr Dragoljub Drašković i sudija Desanka Lopičić učestovali su u radu Regionalne konferencije ustavnih sudova na temu: „Ustavni sudovi- proklamovana i stvarna nezavisnost“, koja je od 5. do 7. oktobra 2017. godine, održana na Jahorini, u organizaciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Njemačke fondacije za međunarodno pravnu saradnju.

Konferenciji su prisustvovali predsjednici i sudije ustavnih sudova Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije i pravni eksperti Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju IRZ.

Predsjednik Drašković je imao prezentaciju na temu: „Ustavno-pravni položaj Ustavnog suda Crne Gore.“

26.09.2017


SAOPŠTENJE
 

Prvo vijeće Ustavnog suda Crne Gore u sastavu Mevlida Muratović, predsjednica i sudije Miodrag Iličković i Budimir Šćepanović, na sjednici od 25. septembra 2017. godine, u predmetima U-III br. 446/17 i U-III br. 611/17 donijelo je odluke o usvajanju ustavnih žalbi M.Č., kojima je utvrđeno da je rješenjima Apelacionog suda Crne Gore Kvsž. br. 29/17. od 1. juna 2017. godine i Kvsž .br. 51/17. od 2. avgusta 2017. godine, podnosiocu ustavne žalbe povrijeđeno pravo zajemčeno odredbama člana 29. st. 1. i 2., člana 30. stav 1. Ustava Crne Gore i člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud je, saglasno odredbi člana 76 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, donio utvrđujuće  odluke o povredi ustavnih i konvencijskih prava, odnosno deklaratorne odluke kojima je samo utvrdio povredu tih prava, jer je u toku postupka odlučivanja po navedenim ustavnim žalbama prestalo pravno dejstvo pojedinačnih akata Apelacionog suda koji su osporeni označenim ustavnim žalbama.

Odluke će, shodno odluci Vijeća Ustavnog suda, biti objavljene u “Službenom listu Crne Gore“.

15.09.2017


IV KONGRES SVJETSKE KONFERENCIJE USTAVNOG SUDSTVA 
 

Predsjednik Ustavnog suda dr Dragoljub Drašković i sudije Miodrag Iličković i Hamdija Šarkinović učestvovali su u radu IV Kongresa svjetske konferencije ustavnog sudstva, koji se održao u Litvaniji od 11. do 15. septembra 2017.  godine, na temu „Vladavina prava i ustavno sudstvo u modernom svijetu“. 

Ustavni sud Crne Gore član je svjetske konferencije ustavnog sudstva od septembra 2011. godine. Svjetska konferencija ustavnog sudstva osnovana je inicijativom Venecijanske komisije, i predstavlja najviši nivo organizacione strukture u oblasti ustavnog sudstva okupljajući ustavne sudove, ustavne savjete i  vrhovne sudove koji obavljaju funkciju ustavne kontrole, širom svijeta. Danas ima  110 članova, sa osnovnim  ciljem promovisanja ustavne pravde kao ključnog elementa  demokratije, vladavine  prava i zaštite ljudskih prava i sloboda

Svjetska konferencija o ustavnom sudstvu ostvaruje svoje ciljeve kroz organizaciju redovnih kongresa, učešćem u regionalnim konferencijama, razmjenom iskustava i prakse, kao i kroz pružanje dobrih usluga članovima konferencije na njihov zahtjev.

 

Izvor: http://www.wccj2017.lt/en  

23.07.2017


Regionalna konferencija na Zlatiboru
 

Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore dr Dragoljub Drašković i sudija Milorad Gogić učestovali su u radu Regionalne konferencije na temu„ Ustavnosudska zaštita u krivičnom pravu“, koja je od 20. do 22. jula održana na Zlatiboru.

Konferenciju je organizovao Ustavni sud Republike Srbije u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodno pravnu saradnju (IRZ).

Pored delegacija ustavnih sudova regiona Konferenciji su prisustovali i međunarodni pravni eksperti iz Njemačke.  

07.07.2017


Prezentacija Analize odluka Ustavnog suda Crne Gore
 

7. jula 2017. godine, g-đa Slavica Banić, međunarodni pravni ekpert, održala je prezentaciju Analize odluka Ustavnog suda Crne Gore s akcentom na postupak po ustavnoj žalbi, kojoj su prisustvovalisudije i savjetnici Ustavnog suda.

Navedena analiza sprovedena je u okviru projekta Savjeta Evrope i Evropske unije Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku (FILL), kako bi se ojačao institucionalni kapacitet Ustavnog suda Crne Gore za efikasniju primjenu prakse Evropskog suda za ljudska prava. 

03.07.2017


XVII Kongres konferencije evropskih ustavnih sudova

Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, dr Dragoljub Drašković i sudija Mevlida Muratović učestovali su na XVII Kongresu konferencije evropskih ustavnih sudova koji je održan u Batumiju od 28. juna do 1. jula 2017. godine. 

Tema ovogodišnjeg Kongresa, čiji je domaćin bio Ustavni sud Gruzije, bila je posvećena ulozi ustavnih sudova u zaštiti i primjeni ustavnih načela. 

Konferencija evropskih ustavnih sudova osnovana je 1972. u Dubrovniku, kada je održan i prvi Kongres kojem su prisustvovale zemlje osnivači Konferencije: ustavni sudovi Republike Austrije, Republike Italije, Savezne Republike Njemačke, i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Konferencija danas okuplja ustavne sudove i ekvivalentna tijela iz 42 evropske države. Ustavni sud Crne Gore punopravan je član Konferencije evropskih ustavnih sudova od 2006. godine.

Konferencija predstavlja najvažniji evropski forum za razmjenu iskustava o ustavnosudskoj praksi i ustavnosudskoj jurisprudenciji. Sljedeći kongres Konferencije evropskih ustavnih sudova održaće se 2020. godine u Pragu, Češka Republika.

Nacionalni izvještaj Ustavni sud Crne Gore_MNE

Nacionalni izvještaj Ustavni sud Crne Gore_ENG

16.06.2017


Obuka o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou

Programska kancelarija Savjeta Evrope u Crnoj Gori organizovala je obuku za sudije i savjetnike Ustavnog suda Crne Gore o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou sa akcentom na pravo na pravično suđenje, 16. juna 2017. godine u Podgorici.   

Pored sudija i savjetnika Ustavnog suda obuci su prisustvovale i sudije Vrhovnog suda Crne Gore i Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

U uvodnom dijelu obuke učesnicima su se obratili predsjednik Ustavnog suda, dr Dragoljub Drašković i projekt menadžerka u Savjetu Evrope, Ivona Dragutinović.

Na obuci su predavali sudije Evropskog suda za ljudska prava: prof.dr Nebojša Vučinić i prof.dr Ksenija Turković .

 

 

 

15.06.2017


Regionalna konferencija u Budvi

Ustavni sud Crne Gore u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodno pravnu saradnju (IRZ) organizovao je Regionalnu konferenciju na temu „Zabrana diskriminacije u ustavnosudskoj praksi“, koja se održala u Budvi od 12. do 14. juna 2017. godine.

U radu Konferencije su učestvovali predsjednik i sudije Ustavnog suda Crne Gore, predstavnici ustavnih sudova iz BiH, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije,  kao i prof.dr Udo Stainer, nekadašnji sudija Ustavnog suda Savezne Republike Njemačke.  

Na Konferenciji predstavnici ustavnih sudova su prezentovali normativni okvir ustavnosudske djelatnosti u oblasti zabrane diskriminacije i razmijenili mišljenja o otvorenim pitanjima sa kojima se ustavni sudovi regiona susrijeću kada je riječ o zabrani diskriminacije.

11.06.2017


 
XIX Međunarodni Kongres evropskog i uporednog ustavnog prava
 

Sudija Ustavnog suda Crne Gore, Desanka Lopičić učestovovala je u radu XIX međunarodnog Kongresa evropskog i uporednog ustavnog prava na temu: “Ustavno sudstvo i razvoj individualnih prava“,  koji se održao u Kišinjevu, 8. i 9. juna 2017. godine.

Sudija Lopičić je na Kongresu govorila o „Ulozi Ustavnog suda Crne Gore u zaštiti individualnih prava“.  

Ustavni sud Moldavije bio je domaćin ovogodišnjeg Kongresa, koji se tradicionalno održavao u Regenzburgu u Njemačkoj, pod pokrovitevljstvom Univerziteta u Regenzburgu. Kongres već devetnaest godina predstavlja forum za naučne i praktične diskusije predstavnika ustavnih sudova i akademije širom svijeta.

04.06.2017


Kongres u Ukrajni

Kongres u Ukrajni

Sudija Ustavnog suda Crne Gore, Milorad Gogić učestvovao je u radu drugog Kongresa udruženja ustavnih sudova baltičkog i crnomorskog regiona na temu: „Uloga ustavnih sudova u razvoju nacionalnih ustava u vezi sa opšte prihvaćenim nečelima i normama međunarodnog prava i prava Evropske unije i odlukama međunarodnih sudova“, koji se održao 1. i 2. juna 2017. godine u Harkovu, Ukrajna.

Kongres je okupio predsjednike i sudije ustavnih sudova baltičkog i crnogorskog regiona, predstavnike međunarodnih organizacija, profesore, akademike, domaće i međunarodne goste.

01.06.2017


-SAOPŠTENJE ZA JAVNOST-

Ustavni sud Crne Gore preko sredstava javnog informisanja, u principu, ne reaguje na komentare iznijete u javnosti o donijetim i objavljenim odlukama. Međutim, nakon javnog reagovanja Miodraga Iličkovića, sudije ovog Suda i drugih tekstova u sredstvima javnog informisanja u vezi sa Odlukom Ustavnog suda Crne Gore, u predmetu ocjene ustavnosti odredaba člana 4. (čl. 54. a i 54. b) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti („Službeni list Crne Gore“ br. 42/15), Ustavni sud, u cilju objektivnog informisanja javnosti, nalazi potrebu da ukaže na sljedeće:

Navedenu Odluku Ustavni sud je donio na sjednici od 19. aprila 2017. godine, većinom glasova (šest glasova “za” i jednim glasom “protiv”), i za istu je glasao i sudija Miodrag Iličković.

U konkretnom predmetu ocjene ustavnosti odredaba navedenog Zakona, izreka odluke Ustavnog suda nije „prepravljena“, kako se to ističe u javnosti, već je samo ispravljen tehnički propust u dijelu teksta izreke Odluke koja je objavljenja na internet stranici Ustavnog suda, nakon održane sjednice.

Prilikom utvrđivanja konačnog teksta Odluke koji, saglasno odredbama Poslovnika Ustavnog suda, vrši Redakciona komisija, uočen je propust tehničke prirode u dijelu predloga izreke Odluke koji se odnosi na prestanak važenja odredaba člana 4. (član 54.b). Naime, odredbe člana 4. (član 54.a stav 1. i član 54. b stav 1.) izmijenjene su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", broj 1/17.), i na taj način prestale da važe stupanjem na snagu tog zakona, tj. 17. januara 2017. godine. S obzirom na to da su navedene odredbe Zakona prestale da važe nakon pokretanja postupka za ocjenu njihove ustavnosti pred ovim Sudom, Ustavni sud je njihovu ustavnost mogao cijeniti samo u vrijeme važenja, saglasno odredbi člana 149. stav 2. Ustava.

U obrazloženju Odluke Ustavnog suda integralno su sadržani razlozi za neustavnost odredaba člana 54.a i 54.b, s tim što je Ustavni sud ukinuo važeće odredbe Zakona (stav I izreke), a one koje su prestale da važe je cijenio u vrijeme važenja (stav II izreke).

Stav III izreke Odluke Ustavni sud je donio na osnovu ovlašćenja iz odredaba člana 151. st. 3. i 4. Ustava i člana 52. st. 1. i 2. Zakona o Ustavnom sudu, iz razloga koji su sadržani u obrazloženju Odluke i koji su u skladu sa izrekom.

Prema tome, Oduka Ustavnog suda je donijeta u skladu s Ustavom, Zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom Ustavnog suda, izreka odluke nije “prepravljana” ni mijenjana u materijalnom (sadržinskom) smislu, niti je izreka Odluke u suprotnosti sa stavovima Ustavnog suda sadržanim u obrazloženju.

Ustavni sud Crne Gore se, ovim povodom, neće više oglašavati u sredstvima javnog informisanja.

Iz Ustavnog suda Crne Gore

28.05.2017


Četvrtina vijeka ustavnosti u Rumuniji

Međunarodna konferencija u Rumuniji

Na poziv predsjednika Ustavnog suda Rumunije, dr Valeara Dorneanua, predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, dr Dragoljub Drašković učestvovao je obilježavanju 25. godišnjice od osnivanja Ustavnog suda Rumunije.

U okviru svečanosti održana je Međunarodna konferencija „Četvrtina vijeka ustavnosti“, na kojoj je predsjednik Drašković imao izlaganje na temu: „Ustavno-pravni položaj Ustavnog suda Crne Gore“.

Konferencija je održana 24. i 25. maja 2017. godine u Bukureštu i okupila je istaknute pravnike, predsjednike i sudije ustavnih sudova, sudskih tijela i drugih međunarodnih tijela iz Evrope, Azije i Sjeverne Amerike.

 

19.05.2017


 

Međunarodna konferencija „Ustavno sudstvo doktrina i praksa“ i VIII Međunarodni sanktpeterburški pravni forum.

 

Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, dr Dragoljub Drašković i sudija Milorad Gogić učestovali su u radu Međunarodne konferencije: „Ustavno sudstvo doktrina i praksa“, koja je održana u St. Petersburgu u Rusiji, od 16. do 19. maja 2017. godine.

Međunarodnu konferenciju organizovao je Ustavni sud Federacije Rusije i njom je započet VIII Međunarodni sanktpeterburški pravni forum.

Predsjednik Drašković imao je izlaganje na temu: „Ustavni sud Crne Gore kao čuvar ustavnog poretka i ljudskih prava i sloboda“.

Sedameset i dvije strane delegacije učestvovale su u radu Foruma, među kojima: predstavnici međunarodnih institucija, predsjednici i sudije ustavnih i redovnih sudova, ministri, profesori i pravni eksperti.  Primarna misija Foruma je promovisanje ideja koje se odnose na modernaizaciju prava usred globalnih promjena i nalaženje rješenja na izazove sa kojima se insitutcije suočavaju.

02.05.2017


 

Međunarodni simpozijum povodom obilježavanja 55 godina Ustavnog suda Republike Turske

Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, dr Dragoljub Drašković i sudija Mevlida Muratović, učestvovali su u radu Međunarodnog simpozijuma povodom obilježavanja 55 godina Ustavnog suda Republike Turske na temu „Ustavni sudovi kao čuvari osnovnih prava“, koji je održan u Ankari, 25. i 26. aprila 2017. godine.

Predsjednik Drašković je imao izlaganje na temu „Odnos Ustavnog suda i zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u zaštiti osnovnih prava“.

Simpozijum je okupio predsjednike i sudije ustavnih sudova širom svijeta, kao i profesore i eksperte ustavnog prava.

19.04.2017


 

S A O P Š T E N JE

sa V sjednice Ustavnog suda Crne Gore u predmetu U-I br. 6/16:

 Ustavni sud Crne Gore, u sastavu: predsjednik Dragoljub Drašković i sudije -  Milorad Gogić, Miodrag Iličković, Desanka Lopičić, Mevlida Muratović, Hamdija Šarkinović i Budimir Šćepanović, na osnovu odredaba člana 149. stav 1. tačka 1. i stav 2., člana 151. st. 3. i 4. Ustava Crne Gore, člana 48. tačka 1. i člana 52. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (,,Službeni list Crne Gore'', broj 11/15.), na sjednici od 19. aprila 2017. godine, većinom glasova, donio je

                                                                                                                                             O D L U K U 

I UKIDAJU SE odredbe člana 4. (član 54.a st. 2. 3. i 4. i član 54.b) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (»Službeni list Crne Gore«, broj  42/15.) i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke.

II UTVRĐUJE SE da odredba člana 4. (član 54.a stav 1.) istog Zakona, u vrijeme važenja, nije bila u saglasnosti s Ustavom.

III  Ustavni sud određuje da izvršenje ove odluke obuhvata i regulisanje pravne situacije, nastale nakon prestanka važenja neustavnih odredaba člana 4. (čl. 54.a i 54.b) Zakona, iz st. I i II izreke ove odluke, na način da je Vlada Crne Gore dužna da, u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja ove odluke Ustavnog suda u ,,Službenom listu Crne Gore'', Skupštini Crne Gore podnese predlog Zakona o izvršenju ove odluke, kako bi se pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, koje im je priznato na osnovu neustavnih odredaba člana 4. (čl. 54.a i 54.b) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, uskladio s Ustavom, saglasno pravnim stavovima Ustavnog suda, izraženim u ovoj odluci.

IV Ova odluka objaviće se u “Službenom listu Crne Gore“.

 

12.04.2017


Obavještenje 

Javna rasprava pred Ustavnim sudom Crne Gore, u predmetu U-I br. 6/16, radi ocjene ustavnosti odredaba člana 4. (čl. 54. a i 54. b) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (»Službeni list Crne Gore«, broj 42/15.), održaće se 19. aprila 2017. godine, u prostorijama Ustavnog suda Crne Gore, (Podgorica, Njegoševa br. 2), sa početkom u 10, 00 časova. 

 

06.04.2017


Šef delegacije Evropske unije u posjeti Ustavnom sudu

 

Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, dr Dragoljub Drašković sastao se danas sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, NJ.E. Aivom Oravom.

Prilikom susreta, predsjednik Drašković je upoznao ambasadora sa nadležnostima i ulogom Ustavnog suda u pravnom poretku Crne Gore i izrazio zahvalnost na značajnoj podršci koju Evropska unija pruža Crnoj Gori.

Ambasador Orav je istakao da će Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori nastaviti da prati i podržava rad Ustavnog suda.

 

17.03.2017


Obuka za advokate o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou


Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, dr Dragoljub Drašković učestovao je u radu Obuke za advokate o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou: ustavna žalba i predstavka pred Evropskim sudom za ljudska prava koja se 17-18. marta 2017. godine održala u Podgorici.  

U uvodnom govoru, predsjednik Drašković je ukazao na bitne pretpostavke za punu djelotvornost ustavne žalbe u ustavno-pravnom sistemu Crne Gore.

Obuku su organizovali Savjet Evrope, u okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku i Advokatska komora Crne Gore.

16.03.2017


Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u posjeti Ustavnom sudu


Ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori, Margaret Uehara sastala se danas sa predsjednikom Ustavnog suda Crne Gore, dr Dragoljubom Draškovićem.

Predsjednik Drašković upoznao je ambasadorku Ueharu sa mjestom i ulogom Ustavnog suda u ustavno-pravnom sistemu Crne Gore, kao i sa aktuelnim aktivnostima u Ustavnom sudu. Takođe je izrazio zahvalnost na dosadašnjoj saradnji i podršci Ambasade SAD-a, u cilju jačanja kapaciteta i efikasnosti Ustavnog suda.

Ambasadorka Uehara je istakla značajnu ulogu Ustavnog suda u izgradnji demokratske države zasnovane na vladavini prava i spremnost Ambasade SAD-a da  nastavi podršku Ustavnom sudu, u oblastima od zajedničkog interesa.

15.03.2017


Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori u posjeti Ustavnom sudu Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, ambasadorka Mariz Davije i program menadžer za vladavinu prava i ljudska prava Robert Kučarski, posjetili su danas Ustavni sud Crne Gore.

Predsjednik Ustavnog suda, dr Dragoljub Drašković upoznao je ambasadorku sa nadležnostima i položajem Ustavnog suda u ustavno-pravnom sistemu Crne Gore, i izrazio zahvalnost na značajnoj podršci koju je OEBS Misija pružala Ustavnom sudu u prethodnom periodu.

Ambasdorka Daviet istakla je da će OEBS Misija u Crnoj Gori nastaviti podršku Ustavnom sudu, kao ključnoj instituciji u zaštiti vladavine prava, u oblastima od zajedničkog interesa.

01.03.2017


OBUKA O PRIMJENI EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA NA NACIONALNOM NIVOU


U organizaciji Ustavnog suda Crne Gore i Savjeta Evrope, 27. i 28. februara 2017. godine, održana je obuka za sudije i savjetnike Ustavnog suda o primjeni Evropske koncencije o ljudskim pravima.

U uvodnom dijelu obuke učesnicima su se obratili: predsjednik Ustavnog suda, dr Dragoljub Drašković,  Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, Valentina Pavličić, šefica kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Angela Longo i direktor Direkcije za OEBS i Savjet Evrope u Ministarstvu vanjskih poslova, Mladen Dragašević.

U pozdravnom govoru predsjednik Ustavnog suda je istakao da Ustavni sud Crne Gore svojim radom  i aktivnim pristupom u zaštiti ljudskih prava doprinosi da Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda postane nerazdvojivi dio pravnog poretka Crne Gore.

Na obuci su predavali: Slobodanka Karišik, pravnica u Sekretarijatu Evropskog suda za ljudska prava, dr.sc. Dubravko Ljubić, viši ustavnosudski savjetnik i šef Službe za prethodni postupak, Karmen Gospodinović, viša ustavnosudska savjetnica, i Sanja Trogovac, viša ustavnosudska savjetnica, iz Ustavnog suda Republike Hrvatske.

03.02.2017


Ustavni sud Crne Gore, saglasno odredbama člana 13. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni list Crne Gore“, broj 11/15), na I sjednici Ustavnog suda od 18. januara i 3. februara 2017. godine, za predsjednika Ustavnog suda, većinom glasova, izabrao je sudiju dr Dragoljuba Draškovića.

Biografija predsjednika Ustavnog suda

Odluka o izboru predsjednika Ustavnog suda

25.01.2017


Sjednica Ustavnog suda povodom izbora predsjednika Ustavnog suda održaće se u petak, 3. februara 2017. godine.

18.01.2017


Ustavni sud je odložio današnju sjednicu, koja je bila zakazana povodom izbora predsjednika Ustavnog suda.

O terminu održavanja nove sjednice Ustavnog suda na kojoj će se birati predsjednik Ustavnog suda, javnost će biti blagovremeno obavještena.

13.01.2017


 

Intervju predsjednice Ustavnog suda Crne Gore, Desanke Lopičić, za RTCG


19.12.2016


 

Konferencija


„Uloga Ustavnog suda u izgradnji vladavine prava-zaštita ljudskih prava i sloboda“

Ustavni sud Crne Gore u saradnji sa Savjetom Evrope, u okviru zajedničkog projekta Savjeta Evrope/Evropske unije „Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku“, organizuje Konferenciju povodom deset godina funkcionisanja Ustavnog suda Crne Gore u nezavisnoj državi, na temu: „Uloga Ustavnog suda u izgradnji vladavine prava-zaštita ljudskih prava i sloboda“.

Konferenciji će prisustvovati predsjednici i sudije ustavnih sudova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova i Makedonije, kao i visoki domaći zvaničnici.

U uvodnom dijelu konferencije, učesnicima će se obratiti predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, g-đa Desanka Lopičić, potpredsjednik Vlade Crne Gore, g-din Zoran Pažin i predstavnici Savjeta Evrope.

Konferencija će se održati od 19. do 21. decembra 2016. godine, u Budvi.

24.11.2016


 

Otvaranje zajedničkog projekta Savjeta Evrope i Evropske unije


Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, Desanka Lopičić prisustvovala je svečanom otvaranju zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope održanom u Podgorici, 24. novembra 2016. godine.

Projekat ima za cilj da podrži organe vlasti u Crnoj Gori u implementaciji ključnih preporuka relevantnih nadležnih i savjetodavnih organa Savjeta Evrope, koji su od značaja za proces proširenja Evropske unije, u oblastima kao što su : osiguranje pravde, borba protiv ekonomskog kriminala kao i zabrana diskriminacije i zaštita prava osjetljivih grupa.

U uvodnom obraćanju predsjednica Lopićić je istakla da Ustavni sud pruža zaštitu ljudskih prava u unutrašnjem pravnom poretku Crne Gore na najvišem nivou (u posljednoj instanci). Pri tome, slično kao i u slučaju zaštite ljudskih prava pred Evropskim sudom, ustavnosudska zaštita prava supsidijarne je prirode jer se može zatražiti samo ako je prethodno iscrpljen dopušteni, pravni put u unutarašnjem pravnom poretku.

Projekat podrške Evropske unije i Savjeta Evrope, kroz planiranu edukaciju, studijske posjete, i angažovanje eksperata, obezbijediće efikasniju primjenu evropskih standarda u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Svečanom otvaranju projekta prisustvovali su: Nj.E Aivo Orav, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Pilar Morales Fernandez- Shaw, šefica Programskog odsjeka, Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Ivica Stanković, vrhovni državni tužilac Crne Gore, Predrag Bošković, ministar prosvete Crne Gore, Sreten Radonjić, direktor Agencije za sprečavanje korupcije, kao i brojni drugi gosti iz Crne Gore i inostranstva.

16.11.2016


 

Promocija publikacije „Godišnjak Ustavnog prava“


Ustavni sud Crne Gore, u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu saradnju (IRZ), organizovao je promociju publikacije : „Godišnjak ustavnog prava“, 16. novembra 2016. godine u Podgorici.

Na promociji su govorili: g-đa Desanka Lopičić, predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, g-din Uwe Meerkötter, zamjenik ambasadora SR Njemačke u Crnoj Gori, g-din Mirsad Ćeman, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine dr Stefan Pürner, rukovodilac projekta IRZ fondacije i g-din Michel Hausner, pravni savjetnik u Ministarstvu pravde Crne Gore.

U „Godišnjaku ustavno pravo“ objedinjeni su materijali i referati predstavljeni na regionalnoj konferenciji koja je održana u oktobru 2015. godine u Crnoj Gori, na temu „Sloboda izražavanja,: normativni okvir i praksa“ radovi predstavljeni na regionalnoj konferenciji koja je održana u Srbiji iste godine, na temu „Ustavni sudovi i mediji“, kao i odluke Saveznog Ustavnog suda Republike Njemačke, na istu temu.

Promociji su prisustvovavali sudije ustavnog suda, sudije i predsjednici redovnih sudova, Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, kao i profesori i studenti Fakulteta političkih nauka, Univerziteta Crne Gore i Pravnog fakulteta, Univerziteta Donja Gorica.

11.10.2016


 

Regionalna konferencija u Vrdniku, Republika Srbija


Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, Desanka Lopičić i sudije, mr Hamdija Šarkinović i Milorad Gogić, učestvovaće u radu Regionalne konferencije na temu „Ustavnosudska zaštita zajemčenog prava na imovinu”, koja će se, u organizaciji Ustavnog suda Republike Srbije, održati u Vrdniku, od 11. do 13. oktobra 2016. godine.

Konferencija je posvećena razmjeni iskustava, u cilju unapređenja ustavnosudske prakse o pitanjima koja su od zajedničkog interesa za ostvarivanje i zaštitu garantovanih prava građana.

04.10.2016


 

Bilateralna posjeta delegacije Ustavnog suda Republike Slovačke


Delegacija Ustavnog suda Republike Slovačke u sastavu: dr Ivetta Macejkova, predsjednica, Ladislav Orosz, sudija i Maria Siegfriedova, šefica odsjeka za međunarodnu saradnju boraviće u zvaničnoj posjeti Ustavnom sudu Crne Gore od 4. do 6. oktobra 2016. godine.

Tokom posjete delegacija će se sastati sa predsjednicom i sudijama Ustavnog suda Crne Gore i razgovarati o položaju i nadležnostima dva suda, kao i o značaju ustavnog sudstva u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U okviru programa, delegaciju će primiti i Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović.

27.09.2016


 

Posjeta šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ustavnom sudu Crne Gore


Novoimenovani šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Nj.E. Aivo Orav sastao se danas sa predsjednicom Ustavnog suda Crne Gore, Desankom Lopičić.

Prikom susreta, predsjednica je upoznala ambasadora sa nadležnostima i ulogom Ustavnog suda u zaštiti ustavnosti i zakonitosti.

19.09.2016


 

Međunarodna konferencija u Sofiji


Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, Desanka Lopičić i sudija Milorad Gogić učestvovaće u radu Međunardone konferencije na temu „Zaštita osnovnih prava građana i nacionalna bezbjednost u modernom svijetu. Uloga ustavnih sudova”. Konferencija se organizuje povodom obilježavanja 25 godina postojanja Ustavnog suda Republike Bugarske, 21. i 22. septembra 2016. godine u Sofiji.

Predsjednica Lopičić će imati izlaganje na temu „Uloga Ustavnog suda Crne Gore u zaštiti pravnog poretka Crne Gore“.

Konferencija će okupiti predstavnike evropskih ustavnih sudova, Evropskog suda za ljudska prava, Suda pravde Evropske unije, Venecijanske komisije i eskperte iz oblasti ustavnog prava.

15.09.2016


 

Bilateralna posjeta Ustavnom sudu Mađarske


Delegacija Ustavnog suda Crne Gore u sastavu: predsjednica Desanka Lopičić i sudije Budimir Šćepanović i Mevlida Muratović boraviće u bilateralnoj posjeti Ustavnom sudu Mađarske u Budimpešti, od 15. do 17. septembra 2016. godine.

Tokom posjete, delegacija će se sastati sa dr Tamašom Šuljokom, zamjenikom predsjednika i sudijama Ustavnog suda Mađarske radi razmjene mišljenja o aktuelnim temama u ustavnom sudstvu.

08.09.2016


 

Bilateralna posjeta predsjednika Ustavnog suda Republike Austrije


Predsjednik Ustavnog suda Republike Austrije prof.dr Gerhart Holzinger, boraviće u zvaničnoj posjeti Ustavnom sudu Crne Gore, od 8. do 10. septembra 2016. godine.

Posjeta je rezultat dobre saradnje između dva suda, koja se razvijala kroz bilateralne susrete i na konferencijama evropskih ustavnih sudova.

Predsjednik Holzinger će se sastati sa predsjednicom i sudijama Ustavnog suda Crne Gore i razmjeniti mišljenja o funkcionisanju ustavnih sudova dvije države.

Sastanak će se održati u Ustavnom sudu Crne Gore, dana 9. septembra 2016. Godine, sa početkom u 10.00h .

U okviru posjete, predsjednik Holzinger će se sastati i sa Predsjednikom Crne Gore, g-dinom Filipom Vujanovićem i predsjednikom Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, prof.dr Draganom Vukčevićem.

22.07.2016


 

Seminar: “Ustavna žalba u praksi Ustavnog suda Crne Gore”


U organizaciji Ustavnog suda Crne Gore, NVO Građanska alijansa i Advokatske komore Crne Gore, uz podršku Ambasade Norveške, u Hotelu Premijer u Podgorici, održan je seminar na temu “Ustavna žalba u praksi Ustavnog suda Crne Gore”.

U radu seminara učestvovale su sudije Ustavnog suda, sudije redovnih sudova, advokati, i g-đa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

U uvodnom izlaganju, predsjednica Ustavnog suda g-đa Desanka Lopičić je ukazala da veliki broj ustavnih žalbi, koje čine 80% ukupnog broja predmeta po svim nadležnostima, ugrožava funkcionalni kapacitet Ustavnog suda, pretvarajući ga u sud dnevne intervencije. Dosadašnja praksa u postupku po ustavnoj žalbi pokazuje da je veliki broj odbacivanja ustavnih žalbi rezultat nedovoljnog poznavanja instituta ustavne žalbe. Naime, u najvećem broju slučajeva, ustavne žalbe se podnose kao klasične žalbe i revizije upućene redovnim sudovima. U njima nema stručne i argumentovane elaboracije povrede ustavnih i konvencijskih ljudskih prava i sloboda konkretnog podnosioca ustavne žalbe, koja je svojstvena području ljudskih prava (engl. Law on human rights). Navedene činjenice ukazuju na potrebu dobrog poznavanja pretpostavki koje moraju biti ispunjene da bi se ustavna žalba mogla smatrati dopuštenom. Iz prakse Ustavnog suda, takođe, proizilazi da je pravilno shvatanje instituta dopuštenosti ustavne žalbe, od potencijalnih podnosilaca ustavnih žalbi i njihovih punomoćnika, krucijalna pretpostavka održivosti cjelokupne ustavnosudske zaštite ljudskih prava i sloboda.

Razmjena iskustva sa advokatima i sudijama na današnjem skupu, doprinijeće kvalitetnom ispunjavanju kriterijuma dopustivosti ustavne žalbe u postupku pred Ustavnim sudom, a time i efikasnijoj zaštiti osnovnih prava i sloboda u Crnoj Gori.

11.07.2016


 

Konferencija : Jačanje sudske prakse u borbi protiv diskriminacije


Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, Desanka Lopičić učestovala je u radu Konferencije, pod nazivom: Jačanje sudske prakse u borbi protiv diskriminacije, koju su organizovali Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Institut za pravne sutudije (ISL), 6. jula 2016. godine.

Predsjednica Lopičić u svom uvodnom obraćanju istakla da se načelo jednakosti (principle of equality) i načelo zabrane diskriminacije (principle of non-discrimination) smatraju toliko važnim za zaštitu ljudskih prava da su sadržana u svim osnovnim međunarodnim i regionalnim instrumentima o ljudskim pravima. Takođe je ukazala na činjenicu da se Ustavni sud Crne Gore u svojim odlukama, redovno poziva na jurisprudenciju Evropskog suda ispoljenu, ne samo u predmetima protiv Crne Gore, već i u odnosu na predmete protiv drugih država-ugovornica. Navela je i stavove Ustavnog suda, u jednom broju predemta, u kojima se ukazivalo na povredu prava na zabranu diskriminacije.

Cilj jednodnevne konferencije je bio da okupi pravne stručnjake, predstavnike državnih institucija, sudije i tužioce, kao i predstavnike međunarodnih i nevladinih organizacija, kako bi se podstakao konstruktivan dijalog o primjeni standarda za borbu protiv diskriminacije u Crnoj Gori, kao i o mogućim promjenama koje se odnose na usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa standardima Evropskog suda za ljudska prava.

29.06.2016


 

Konferencija „Zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori: primjena domaćih pravnih lijekova, sudskih i van-sudskih mehanizama


U organizaciji Evropske unije, Savjeta Evrope, Ustavnog suda i Institucije Omudsmana, u Hotelu Ramada u Podgorici , 28. juna 2016. godine, održana je Konferencija „Zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori: primjena domaćih pravnih lijekova, sudskih i van-sudskih mehanizama od strane pravnih stručnjaka“.

Uvodna izlaganja imali su: Nj.E. Mitja Drobnič, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, g-din Philippe Boillat, generalni direktor Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Savjeta Evrope, g-đa Desanka Lopičić, predsjednica Ustavnog suda i g-din Šućko Baković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda. U radu Konferencije su učestovali i delegacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Gruzije, Moldavije i Srbije.

Generalni direktor Savjeta Evrope, g-din Philippe Boillat je u svom uvodnom obraćanju istakao da institut ustavne žalbe u Crnoj Gori, Savjet Evrope prepoznaje kao djelotvoran domaći pravni lijek, čime je potvrđeno da je Ustavni sud Crne Gore najbolje pozicioniran da rješava po pitanjima navodnih kršenja ljudskih prava. On je naglasio da Ustavni sud naporno radi kako bi istinski bio čuvar ljudskih prava u državi.

U svom govoru predsjednica Lopičić istakla je da Ustavni sud svojim radom i aktivnim pristupom u zaštiti ljudskih prava doprinosi da Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda postane nerazdvojivi dio pravnog poretka Crne Gore. Ukazala je i na činjenicu da je institut ustavne žalbe od donošenja Ustava 2007 godine postao značajan mehanizam zaštite ljudskih prava i slobode, te da je u poslednje dvije godine Ustavnom sudu podnijeta 1881 ustavna žalba, što u odnosu na ukupan broj predmeta iz svih nadležnosti iznosi 90%. Istovremeno broj pretstavki crnogorskih građana i građanki pred Evropskim sudom je smanjen.

23.06.2016


 

Međunarodna konferencija na Bledu povodom Dana nezavisnosti Republike Slovenije


Predsjednica Ustavnog suda, Desanka Lopičić i sudija Mevlida Muratović učestvovaće u radu Međunarodne konferencije koju organizuje Ustavni sud Republike Slovenije povodom 25 godina državne nezavisnosti.

Konferenciji će prisustvovati delegacije evropskih ustavnih sudova i pravni eksperti iz oblasti ustavnog prava i razmjeniće iskustva o važnosti ustavnih sudova u razvoju vladavine prava i o izazovima sa kojima se danas susreću.

Delegacije će primiti Predsjednik Republike Slovenije, Borut Pahor i predsjednik Ustavnog suda Republike Slovenije, Miroslav Mozetič.

Konferencija će se održati na Bledu od 22. do 24. juna 2016. godine.

17.05.2016


 

Međunarodna konferencija povodom 25. godina Ustavnog suda Federacije Rusije


Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, g-đa Desanka Lopičić i sudija Milorad Gogić učestvuju u radu Međunarodne konferencije „Izazovi i perspektiva moderne ustavne pravde“ povodom obilježavanja 25 godina postojanja Ustavnog suda Federacije Rusije, 17. maja 2016. godine.

Konferencija predstavlja uvod za početak rada 6. Međunarodnog pravnog foruma Sankt-Peterburga koji će se održati od 18-21. maja 2016. godine.

Svake godine Međunarodni forum u Sankt- Peterburgu okuplja ministre pravde, predsjednike i sudije ustavnih sudova, generalne sekretare međunarodnih organizacija, profesore, predstavnike državnih organa iz preko osamdeset zemalja radi promocije ideja vezanih za modernizaciju prava u kontekstu globalnih promjena, poboljšavanjem saradnje između pravnih sistema i stvaranjem zajedničkih pristupa u rješavanju problema.

11.05.2016


 

Studenti Univerziteta Mediteran u posjeti Ustavnom sudu Crne Gore


Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, g-đa Desanka Lopičić održala je, danas, predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran o ulozi Ustavnog suda Crne Gore u sistemu podjele vlasti.

Studenti su imali priliku da kroz neposredan dijalog sa predsjednicom Lopičić saznaju više o ulozi, nadležnostima, organizaciji i načinu funkcionisanja Ustavnog suda Crne Gore.

11.05.2016


 

DAN EVROPE

Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, g-đa Desanka Lopičić govorila je na svečanosti povodom obilježavanja 9. maja - Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom. na poziv šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadora g-dina Mitje Drobniča.

Govor predsjednice Lopičić povodom Dana Evrope
Ranije objave >>>